Zebrania zarządu międzyzakładowego 
kwiecień 2024 r.
 

tydzień 14   - 04 kwietnia 2024 r. 

tydzień 16   - 18 kwietnia 2024 r.