O nas w skrócie

     Związek Zawodowy Oświata został założony w kwietniu 2008 roku i rozpoczął swoją działalność jako międzyzakładowa organizacja związkowa, obejmująca swoim działaniem katowickie szkoły. Obecnie jesteśmy Związkiem o ogólnopolskim zasięgu, mającym jednostki organizacyjne we wszystkich województwach.

     Decyzja o założeniu Związku zapadła nie tylko w świetle obserwacji narastających nieprawidłowych zjawisk w szkolnictwie, ale przede wszystkim była podyktowana doświadczeniem i realną potrzebą obrony osób w nim zatrudnionych. W praktyce oznacza to: przeciwstawianie się mobbingowi, tworzeniu w szkołach uprzywilejowanych grup pracowniczych, szykanowaniu osób śmiało i otwarcie wypowiadających swoje krytyczne uwagi i opinie, łamaniu praw pracowniczych, przy jednoczesnym obciążaniu zatrudnionych dodatkowymi czynnościami, które najczęściej nie wynikają z zakresu ich obowiązków. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, gdy kurczy się ilość oddziałów ze względu na niż demograficzny, a samorządy szukają oszczędności.

     W obronie poszanowania praw i interesów swoich członków Związek sięga po dostępne środki, jakie stwarza mu prawo pracy, włącznie z reprezentowaniem pokrzywdzonych przed Sądami Pracy.

     Związek docenia też i wspiera działania osób reprezentujących pracodawcę, które w szkołach i placówkach oświatowych budują przejrzyste i otwarte relacje w oparciu o poszanowanie i przestrzeganie prawa oświatowego i prawa pracy wraz z poszanowaniem godności każdego pracownika, tworząc w ten sposób przyjazną atmosferę z zachowaniem właściwych relacji na linii pracodawca- pracownik.

     Różnorodność form działania Związku podyktowana jest przekonaniem, że szkoła to szczególny zakład pracy, w którym powinno się wychowywać młodego człowieka na bazie właściwych postaw i w oparciu o dobry przykład budowania relacji społecznych.

Subskrybuj O nas w skrócie