Kontakt

Związek Zawodowy Oświata
Zarząd Związku

ul. Słowiańska 1
40-216 Katowice

adres do korespondencji:

Związek Zawodowy Oświata

ul. Modrzejowska 11/2
41-200 Sosnowiec

adres@e-mail:

biuro@oswiata.info

telefon:

32 700 36 60

faks:

32 700 36 64
32 700 32 70

Sprawy wynikające ze współdziałania
z organizacjami związkowymi
w zakresie indywidualnych i zbiorowych praw i interesów członków naszego Związku
prowadzi biuro w Sosnowcu

Zapraszamy

poniedziałek, wtorek środa

w godz 10 00 - 14 00

czwartek

w godz. 12 00 - 16 00

piątek

w godz. 9 00 do 13 00

Międzyzakładowa Organizacja
Związku Zawodowego Oświata

ul. Modrzejowska 11/2
41-200 Sosnowiec

adres e-mail:

biuro@oswiata.net.pl

telefon:

32 700 36 62

faks:

32 700 36 64
32 700 32 70