Spór zbiorowy 2019

12 lutego 2019 r. Zarzad Związku Zawodowego Oświata przyjął stanowisko popierające akcje protestacyjne prowadzone przez organizacje związkowe w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

Szczegóły dostępne dla uwierzytelnionych użykowników serwisu

Odbiorcy: 
członek związku
Kategoria nowości: