Pomoc socjalna przyznana

W dniu 1 sierpnia 2019 r. zarząd międzyzakładowy rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy soacjalnej.

Szcegóły dostępne po zalogowaniu.

Odbiorcy: 
członek związku
Kategoria nowości: