Dodatkowe oświadczenie

Członkowie Związku są zobowiązani do przesłania do dnia 30 września br. dodatkowego oświadczenia, które upoważni Międzyzakładową Organizację Związku Zawodowego Oświata do uwzględniania ich w informacji, o której mowa w art. 251 ustawy o związkach zawodowych. Konieczność dodatkowego oświadczenia wynika z wprowadzonego od dnia 01 stycznia br. art. 25 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z 2018 r. poz. 1608.). Informacja w tej sprawie wraz z załącznikami będzie wysłana do członków Związku reprezentujących organizację międzyzakładową wobec pracodawców do 31 sierpnia 2019 r..

Odbiorcy: 
członek związku
Kategoria nowości: