współdziałanie z pracodawcą

Informacja - 1 półrocze 2019

          Informujemy, że 10 lipca br. upływa termin złożenia pracodawcy informacji,  o której mowa w art. 25 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, wg stanu na dzień 30 czerwca.

Szczegóły dla uwierzytelnionych użytkowników serwisu są dostępne po zalogowaniu w menu Oferta w dziale Informacja kwartalna.

Spór zbiorowy 2019

12 lutego 2019 r. Zarzad Związku Zawodowego Oświata przyjął stanowisko popierające akcje protestacyjne prowadzone przez organizacje związkowe w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

Szczegóły dostępne dla uwierzytelnionych użykowników serwisu

informacja 4 kwartał 2018

          Informujemy, że w związku ze zmianą od dnia 01 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1881, z 2018 r. poz. 1608.) zarząd międzyzakładowy uchwałą nr II/2301/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. dokonał zmiany w obowiązujących Wytycznych dotyczących sposobu realizacji uprawnień, z zakresu uprawnień zarządu międzyzakładowego, przez osoby reprezentujące zarząd międzyzakładowy wobec pracodawców.