Reprezentacje związkowe

Zakres współpracy

Wspólna reprezentacja związkowa

  • zgodnie z art. 30. ust 4 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ) - w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową zakładowe organizacje związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową.
  • zgodnie z art. 30. ust 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ) - w sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.

 

Społeczna Inspekcja Pracy

  • zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy  z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy  (Dz. U. z 2015 r. poz. 567, z 2018 r. poz. 830.) - wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.

 

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z osobami reprezentującymi Międzyzakładową Organizację Związku Zawodowego Oświata wobec pracodawcy lub z biurem zarządu międzyzakładowego.