Pracodawcy

Współdziałanie wynikające ze zbiorowego prawa pracy:

  • zgodnie z art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962.) - pracodawca jest zobowiązany ustalić regulamin pracy;
  • zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 1984, 2255.) pracodawca jest zobowiązany ustalić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930.) - pracodawca jest zobowiązany ustalić dla pracowników samorządowych regulamin wynagradzania;

Zgodnie z art. 30. ust 6 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ) - jeżeli w sprawie ustalenia ww. regulaminów organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę tego dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.