Form 1

<p align="left"><strong>&lt;span id=„a11y-podmiot”&gt;</strong>Urząd miasta Pabianice<strong>&lt;/span&gt;</strong> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <strong>&lt;a href=http://pabianice.praca.gov.pl/ id=”a11y-url”&gt;</strong>strony internetowej urzędu Pracy w Pabianicach<strong>&lt;/a&gt;</strong><strong>.</strong></p>

form_tre: 

<span id=„a11y-podmiot”>Urząd miasta Pabianice</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href=http://pabianice.praca.gov.pl/ id=”a11y-url”>strony internetowej urzędu Pracy w Pabianicach</a>.

form_tre2: 
<span id="a11y-podmiot”>Urząd miasta Pabianice</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href=http://pabianice.praca.gov.pl/ id=”a11y-url”>strony internetowej urzędu Pracy w Pabianicach</a>.
form_tre3: 
<span id=„a11y-podmiot”>Urząd miasta Pabianice</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadc