Kontakt z nami

Biuro organizacji związkowych - Sosnowiec, ul. Modrzejowska 11 lok 2
w okresie wrzesień - grudzień 2017 roku
zaprasza:

w poniedziałek, wtorek, środę
w godzinach od 10 00 do 15 00

w czwartek
w godzinach od 13 00 do 18 00

w piątek
w godzinach od 8 00 do 13 00

Numery telefonów przeznaczone wyłącznie dla członków związku są dostępne po zalogowaniu.

Dla pracodawców:

Międzyzakładowa Organizacja
Związku Zawodowego Oświata
Zarząd Międzyzakładowy
ul. Modrzejowska 11 lok. 2
41–200 SOSNOWIEC

telefon: 32 729 74 81
e-mail: biuro@oswiata.net.pl

Dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe:

Związek Zawodowy Oświata
Zarząd Związku
ul. Słowiańska 1
40–216 KATOWICE

telefon: 32 729 74 80
e-mail: biuro@oswiata.info

Faksy organizacji związkowych:

automatyczny (ifon) - 32 700 32 70
czynny w godzinach pracy biura - 32 320 49 99